Ring Medborgarrådgivningen

0295 000 (mån–fre 8–21, lör 9–15)

Tjänsten är stängd söndagar och vardagshelger.

Fråga med e-blankett

Fråga per e-post

Fråga via distansförbindelse

Fråga med textmeddelande

Om du har tal- eller hörselskada kan du skicka din fråga med textmeddelande till nummer

13145

Inled textmeddelandet med Kn. För samtalet eller textmeddelandet betalar du endast din operatörs lokalnäts-, mobilsamtals- eller SMS-avgift. Själva tjänsten är gratis.

Andra offentliga tjänster

Om du vill söka information på egen hand via myndigheternas webbplats, har du hjälp av länkarna nedan.

Söker du rätt myndighet?

Myndigheternas kontaktuppgifter finns i Suomi.fi:s katalog i alfabetisk ordning.

Alfabetisk katalog

Vill du söka information?

Sök information för medborgare och företag på webbplatserna Suomi.fi och FöretagsFinland.fi.

Vill du sköta dina ärenden på nätet?

fpa.fi polisen.fi magistraten.fi te-tjänster.fi skatt.fi Också din hemort kan tillhandahålla e-tjänster – besök kommunens webbplats.

Välkommen till Medborgarrådgivningen!

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna. Du kan inte anhängiggöra myndighetsärenden hos Medborgarrådgivningen – däremot så styr vi dig till rätta myndighet. 

Vid akuta nödsituationer, då liv, hälsa eller egendom är i fara, ring 112.